Tips för dig på klubben

Här har vi samlat några goda råd för dig som använder våra scorekort i ditt arbete. Meddela oss gärna om du har något eget tips som du tycker borde finnas med.

Torekov GK

Uppmana medlemmarna att välja favorit-tee

När många medlemmar föredrar en annan tee än klubb-tee är den här funktionen till stor hjälp. Om spelaren ställt in favorit-tee blir den teen automatiskt vald vid scorekortsutskrift så receptionen slipper byta vid varje speltillfälle.

Kopiera länkadress
Kopiera länkadress

Få idealtider på scorekorten

Idealtider kan skrivas ut vid både tävlingar och sällskapsronder. På tävlingar anges detta i GIT Tävling under Banor > Redigera bana > Hål. För sällskapsronder meddelar ni hålens idealtider till oss. 

Idealtid på scorekortet

Scorekort för nya golfare

För spelare under utbildning skrivs scorekortet alltid ut med det spelhandicap som ligger till grund för att klara Gröna Kortets spelprov. D.v.s. med de antal slag som erhålles vid exakt hcp 54,0 från vald tee.

Börja spela golf

 Anpassningsbar text

I mitten på scorekorten för sällskapsspel finns en rad med text. Denna kommer på sikt kunna ändras av klubben själv men kan redan nu ändras genom önskemål till oss. Motsvarande funktion för tävlingsutskrifter kommer under 2024.

Upplysning på scorekort för sällskapsrond