Därför finns Golfscore

Vi gillar nedkopplad golf. Men om scorekort på papper ska förtjäna sin plats på framtidens ronder behöver de bli ett mer hållbart alternativ.

Därför, med hänsyn till klubben, klimatet och spelaren, skapades Golfscore.

Golfscore är en del av Nora Golfidrottsliga Innovationsaktiebolag.
Välkommen att kontakta oss.

Skicka in material

Här kan du skicka över råmaterial för vårt grafiska arbete. Tänk på att använda högupplösta bilder och logotyper.